Harga Minyak Goreng Curah Pasar Tradisional & Retail

Provinsi Bulan Minggu Harga Pasar Tradisional (Rp/Kg) Harga Retail (Rp/Kg)
R I A U Jun 2022 4 14,000 28,000
R I A U Jun 2022 3 14,000 28,000
R I A U Jun 2022 2 14,000 28,000
R I A U Jun 2022 1 14,000 28,000
BANTEN Jun 2022 1 23,000 24,000
NUSA TENGGARA TIMUR Jun 2022 2 15,000 14,000
NUSA TENGGARA TIMUR Jun 2022 1 15,000 14,000

Harga Rata-rata di Pasar Tradisional & Retail

Produk: Minyak Goreng Curah
Rata-rata Nasional | Periode: Jun 2022